Το Boutique Hotel του ΞΕΕ

στο 100% Hotel Workshop 2019

Στο Boutique Hotel Workshop Tour by 100% Hotel Show που ξεκίνησε από την Αθήνα και ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, συζητήσαμε όλα εκείνα που κάνουν ένα ξενοδοχείο Boutique, από την Αρχιτεκτονική και το design, μέχρι τις υπηρεσίες και τις νέες τάσεις.