Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) λειτουργεί από το 1935 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Είναι νομοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα τουρισμού και, όπως ορίζεται από το νόμο, μέλη του είναι όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις της χώρας (10.000 περίπου μονάδες). Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αιρετών αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων όλης της χώρας και είναι μέλος της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας Εστίασης και Αναψυχής των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hotrec).

Στους βασικούς στόχους του Ξ.Ε.Ε. περιλαμβάνονται:

Η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας και εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος

Η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της ελληνικής ξενοδοχίας

Η προώθηση της συνεργασίας του ξενοδοχειακού κλάδου με τους άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας

Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος