Φορείς Διαπίστευσης

Logo Επωνυμία Στοιχεία Επικοινωνίας
COSMOCERT - Υπηρεσίες Πιστοποίησης ΑE Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος
Email : hotels@cosmocert.gr
Fax: 2106712755
Τηλ.: 2106712855
Website: www.cosmocert.gr
EUROCERT Α.Ε. - Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT Α.Ε.) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Γεώργιος Μπρισκόλας
Email : hotels@eurocert.gr
Fax: 2106203018
Τηλ.: 2106253927
Website: www.eurocert.gr
TÜV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (TUV AUSTRIA) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ιωάννης Καλλιάς, Χρήστος Νιχωρλής, Γεώργιος Καρκάνης, Ιακωβίνα Βαρδαλάχου, Χαράλαμπος Αγγελούδης, Μαρία Αγαπητού, Νικόλαος Καββαδίας
Email : accommodation@tuv.at
Fax: 2105203990
Τηλ.: 2105220920
Website: www.tuvaustriahellas.gr
TUV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε (TUV HELLAS S.A.) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Κωνστανταρόπουλος, Λ. Ζάχος, Δ. Γουρνάκης
Email : hotelsgreece@tuv-nord.com
Fax: 2106528025
Τηλ.: 2152157400
Website: www.tuvhellas.gr
ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Ι. Μπερτσάτος
Email : certification@letrina.gr
Fax: 2106845626
Τηλ.: 2106848190
Website: www.letrina.gr
AVRV ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Παπασπυρόπουλος Ιωάννης
Email : info@avrv.gr
Fax: 2106046507
Τηλ.: 2106047411
Website: http://www.avrv.gr/
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (EPIRUS CERT) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Email : epiruscert.hotel@gmail.com
Fax: 2114114506
Τηλ.: 2102852634
Website: http://www.epirus-cert.gr/
CERT1 smpc Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Διονύσης Μπουγάτσος
Email : hotels@cert1.gr
Fax: 2168008043
Τηλ.: 2168008041
Website: www.cert1.gr
ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου: Τσιασιώτη Στεφανία, Αντωνάκος Λουκάς
Email : info@oxygonocert-hotels.gr
Fax: 2431029141
Τηλ.: 2431029343
Website: www.oxygonocert-hotels.gr
Επιστροφή